Itanong mo kay soriano dating daan

Published: 17.03.2017

TTotoo bang nilalang din ng Dios ang mga lamang-lupa at mga bad spirits? TMaaari bang mabuhay ang isang tao na hindi makagawa ng kasalanan? TIlan ang pupunta sa langit at bakit pupunta doon?

TSapat na ba ang sumampalataya lang at tanggapin si Jesus ay ligtas na? TSino mas mataas, ang Ama o si Cristo? TAng tao bang makasalanan kapag namatay ay mabubuhay muli at mapaparusahan sa impiyerno o dagatdagatang apoy para maghirap ng walang hanggan? TSa mga maliligtas, sino ang mga gagawing hukom duon?

Okay lang bang basahin iyon? TKung sakaling hindi lumabag sina Adan at Eva sa kautusan ng Dios, dadami ba ang tao sa mundo? TSaan galing ang Biblia?

TAno ang dahilan bakit nilikha ng Dios ang tao?

TPaano po ba mapapasama sa aklat ng buhay? TSaang talata ko mababasa iyong si lucifer ang pinakamagandang kerubin? TAno ang misyon ng tao dito sa lupa? TTama ba ang turo sa amin na sa Efe. TBakit nagrebelde si satanas sa Ama? Anong meron sa inyong samahan na wala sa iba? TNasaan na ba ang mga dinosaurs?

Sino ba si Jonas at anong mapupulot na aral namin kay Jonas? TSino ang Dios na dapat sambahin? Ilang oras ang dapat na ilaan sa tuwing sasamba sa Dios ang isang tao? TSino ang unang nilikha, ang tao o ang anghel?

Ang Dating Daan : Itanong mo kay soriano biblia ang sasagot

TMay pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak. De La Salle University Press. TBakit hindi nagbibigay ng ikapu ang mga member sa inyo gaya ng nakasulat sa Malachi 3:.

Jeremias 6:16{/CAPCASE}

TMay takdang panahon ba para magpaputol ng buhok ang mga kababaihan? Dumalo sa pagbubukas ng Mass Indoctrination sess… https: TTungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo? TTungkol sa paglakad ng nakaluhod. BroEliSoriano 2 weeks ago Follow. TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel? Okay lang bang basahin iyon? TTotoo bang mas makapangyarihan si Cristo na Anak kaysa sa Dios Ama?

Other articles:

 1. Leonid_Zgigalov - 21.03.2017 in 12:20

  TBakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon? TWhy did God have to create the world and man?

  denis_kazancev - 29.03.2017 in 15:27

  TTungkol sa bendisyon sa patay. TSapat na ba ang sumampalataya lang at tanggapin si Jesus ay ligtas na?

  Vladislav_Reznik - 05.04.2017 in 09:35

  TTungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo?

Add review

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *